OM FORENINGEN

Medlemsvirksomhederne i IGL forsyner det danske samfund med sikker, effektiv og prisbillig medicin.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler, IGL, blev stiftet som brancheforening i 2002. I dag tæller foreningen 11 medlemsvirksomheder, som beskæftiger sig med produktion, salg og markedsføring af generiske og biosimilære lægemidler til det danske marked.

Indtil 2002 var stort set alle medicinalvirksomheder i Danmark medlem af Lægemiddelindustriforeningen, Lif. Imidlertid havde virksomhederne forskellige interesser på en række områder. Først og fremmest gjaldt det spørgsmål om patenter og andre regler og vilkår med direkte indflydelse på, hvilken medicin der sælges i Danmark. Derfor brød generikaproducenterne ud af Lif og dannede IGL.

IGL arbejder for at begrænse forbrugernes og samfundets omkostninger til lægemidler ved at fremme salget af generiske og biosimilære lægemidler i Danmark.

Formål

IGL arbejder for, at love, regler og praksis i det danske sundhedssystem til stadighed tilgodeser mulighederne for at kunne tilbyde danskerne sikre, effektive og prisbillige generiske og biosimilære lægemidler. IGL vil bidrage til den offentlige debat om medicin og medicinudgifter, ligesom foreningen ser det som sin opgave at påvirke politikere, myndigheder og aktører i det danske sundhedssystem til at tænke i “mest mulig sundhed for pengene”, når det handler om medicin.

Holdninger

IGL mener, at medicinalvirksomheder, der investerer i forskning og udvikling af nye lægemidler, har krav på beskyttelse mod unfair konkurrence. Retten til patentbeskyttelse er en absolut forudsætning for, at industrien kan frembringe ny og bedre medicin til behandling af sygdomme.

Samtidig finder IGL det vigtigt, at disse rettigheder ikke bliver så omfattende, at de reelt blokerer for konkurrence på medicin. Alle danskere bør have adgang til sikker, effektiv og prisbillig medicin i samme øjeblik, patenterne på originalmedicinen udløber. Det er til fordel for patienter og det danske samfund, som i dag belastes af stigende omkostninger til medicin.

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

IGL er medstifter og medlem af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, ENLI. ENLI blev stiftet af IGL, LiF og Parallelimportørerne i fællesskab for at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter samt for at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Grundlaget for ENLI’s arbejde er den gældende lovgivning samt en lang række brancheetiske regler for bl.a. lobbyisme og samarbejde med patientforeninger. Sager forelagt ENLI behandles først i et granskningspanel og kan derefter ankes til et ankenævn. ENLI afløste Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL) i 2011 i en skærpelse af lægemiddelindustriens i forvejen omfattende etiske selvjustits. Se mere på www.enli.dk.

Medicines for Europe

IGL repræsenterer de danske generiske og biosimilære lægemiddelproducenter i den fælleseuropæiske interesseorganisation, Medicines for Europe (tidligere EGA).

Medicine for Europe’s medlemsvirksomheder repræsenterer tilsammen over 160.000 europæiske arbejdspladser, og virksomhedernes omkostningseffektive lægemidler sparer årligt EU’s patienter og sundhedsvæsner for mere end 300 mia. kroner. Se mere på www.medicinesforeurope.com.